Kursy online dla nauczycieli

Uczymy się przez całe życie. Również nauczyciele nie tylko uczą, ale coraz częściej starają się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, by jak najlepiej radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia im na co dzień szkoła i uczniowie. Oczywistym jest fakt, że najczęściej nauczyciele wybierają szkolenia tradycyjne, stacjonarne, w wyznaczonym terminie lub dniu. Korzystają również z oferty studiów podyplomowych z wąskiej dziedziny, w jakiej się specjalizują. Na popularności zyskują także kursy online dla nauczycieli, z reguły przygotowywane przez psychologów i pedagogów, a także magazyny psychologiczne. Mając na uwadze problemy, z którymi trzeba się zmagać w każdej placówce edukacyjnej, szkolenia internetowe są dostosowane do bieżących potrzeb pedagogów i uczniów. Kursy skupiają się zwłaszcza na pracy z uczniem zdolnym, wczesnym wspomaganiu dziecka niepełnosprawnego oraz treningu komunikacji, mającego na celu rozwinięcie umiejętności porozumiewania się z dziećmi.

Chociaż wydawać by się mogło, że praca z uzdolnionym dzieckiem to czysta przyjemność, nie oznacza to, że nie musimy znać skutecznych metod radzenia z sytuacjami niespodziewanymi oraz specyfiką nauczania takiego dziecka. Musimy pamiętać o tym, że powinniśmy wiedzieć, jak odpowiednio zmotywować dziecko zdolne, jak rozwijać ich kreatywność i poszczególne zdolności, jak oceniać w sposób motywujący, jednocześnie nie zniechęcając dziecka, jak rozwijać sposoby kreatywności u dzieci uzdolnionych. Oprócz wiedzy teoretycznej kursy internetowe pełne są przykładów przytaczanych z dnia codziennego, przez co szkolenia przestają być zbiorem suchych faktów.

Natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych szkolenia mają na celu zapoznanie się ze wspomaganiem rozwoju dziecka niepełnosprawnego we wczesnym wieku, organizacją form pomocy. Dzięki kursom nauczyciel nabędzie również wiedzę z zakresu kształtowania współpracy z rodziną oraz będzie potrafił dobierać właściwe metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Trening komunikacji zwraca uwagę na najczęstsze błędy popełniane przez pedagogów w relacjach z uczniami, rodzicami i kolegami z pracy. Skupia się głównie na ich eliminacji i niwelowaniu barier po ich głębszym poznaniu. Istotną rolę w tej kwestii odgrywa zarówno komunikacja werbalna, jak i niewerbalna. Mowa ciała, intonacja, proksemika – wszystkie komponenty nabierają znaczenia w procesie komunikowania się z otoczeniem. Nauczyciel, używający swego głosu jako narzędzia pracy, nie powinien także bagatelizować swej barwy, gdyż np. wysoki głos jest irytujący i nie wpływa pozytywnie na uczniów i rodziców. Konieczne mogą okazać się warsztaty z zakresu emisji głosu, dzięki którym można nauczyć się efektywnie operować swoim głosem.

Kursy online

 

Kursy Online | Artykuły | Szkolenia bezpłatne | Kontakt

Copyright 2010 | Netakademia | © Free Template by webarte